Door wie

  • Gesubsidieerde instellingen waarbij de overheidssteun aantoonbaar tekort schiet.
  • Overige rechtspersonen waarvan de te subsidiëren activiteit past binnen de doelstelling van de stichting. Projecten van privépersonen ¹)  komen niet in aanmerking.  Zo wordt ook niet in de kosten van dissertatieonderzoek bijgedragen.

Noot ¹)  Organisatoren van een project/activiteit die  geen zelfstandige rechtspersoon vormen, kunnen een aan het project/activiteit gelieerde rechtspersoon de aanvraag in laten dienen).

Reacties zijn gesloten.