Links

Er zijn in Nederland vele stichtingen en instellingen die de zogenaamde ANBI- status hebben. Dat kan van belang zijn voor aanvragers van geldelijke bijdragen. De Stichting ziet immers graag een breed (ook in financieel opzicht) draagvlak voor te realiseren projecten. Daarom willen wij u bekend maken met de lijst van ANBI-instellingen op wie u mogelijk ook een beroep op geldelijke steun zou kunnen doen.

Daarnaast verwijzen we u graag naar de websites van de instellingen die een projectbijdrage van Stichting het Diakonessenhuis mochten ontvangen.

Tenslotte maken we u ook graag bekend met de bedrijven/instellingen waarmee de Stichting een zakelijke relatie heeft. Door hun ondersteuning kan de Stichting haar werk professioneel en verantwoord uitvoeren.

Reacties zijn gesloten.