Wie zijn wij

Wij zijn een fondsenstichting.  En een stichting heeft een bestuur. In ons geval bestaat die uit vijf personen. Bij de samenstelling  van het bestuur kijken wij goed naar aanwezige kwaliteiten en affiniteit van kandidaten. Dat garandeert dat noodzakelijke disciplines vertegenwoordigd zijn en er voldoende kennis van en zicht op (ontwikkelingen in) de gezondheidszorg is.

Stichting het Diakonessenhuis is statutair gevestigd in Leeuwarden. Dat blijft ook zo, want daar ligt het ontstaan van de stichting. De bestuursleden kennen echter een meer regionale spreiding, want het ‘werkgebied’ van het Diakonessenhuis is groter dan de plaatselijke regio.

De samenstelling van het huidige bestuur is als volgt:

image003 image006 image005
Peter van Winsen Jan de Haan Ids Mink
Voorzitter Secretaris Penningmeester
image004
Marion Boskamp Jenny Hamoen-de Leeuw
Lid Lid

Het bestuur vergadert in ieder geval minimaal vier keer per jaar. Tijdens die vergaderingen worden alle tijdig ingediende subsidieverzoeken behandeld. Soms leidt dat tot een onmiddellijk besluit , soms ook is meer overleg of informatie nodig om tot een verantwoorde afweging te komen. De bedragen die worden toegekend variëren in hoogte. Uiteraard is toekenning mede afhankelijk van het beschikbare budget. De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Stichting het Diakonessenhuis heeft de zogenaamde ANBI-status. Dat betekent niet alleen dat onze bijdragen vrij van belasting gegeven mogen worden, maar dat de stichting zelf ook belastingvrij giften mag ontvangen om daarmee haar doel te verwezenlijken!

Reacties zijn gesloten.