Overzicht gesubsidieerde projecten

  • Stichting Manege Onder de Linde te Beetsterzwaag. Bijdrage in de kosten van renovatie van de manege, welke wordt gebruikt voor revalidatiedoeleinden.
  • Cliëntenraad Florastate te Leeuwarden. Financiering van nieuw meubilair voor gezamenlijke woonkamer voor zelfstandig wonende gehandicapten.
  • Stichting Voorkom te Voorschoten. Bijdrage in kosten organiseren voorlichtingsproject over alcohol en drugs op Friese scholen voor basis- en vervolgonderwijs.
  • Stichting Vrienden van het Hospice te Leeuwarden. Bijdrage in kosten aanschaf en plaatsen speciale badlift voor in hospice verblijvende cliënten.
  • Revalidatie Friesland. Bijdrage in aanschaf , transport m.b.t. nieuw revalidatietoestel Lokomat en bijbehorend wetenschappelijk onderzoek.
  • Stichting Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg te Sneek. Bijdrage in kosten verbouw en herinrichting hospice.
  • Stichting Noorderbreedte te Leeuwarden. Bijdrage in kosten vaarvakantieweek bewoners verpleeghuis Bornia Herne.
  • Stichting Humanitaire Chirurgische Missies Friesland. Financiëring reis- en verblijfskosten chirurgen en ondersteunend personeel voor kosteloos liesbreukoperaties uitvoeren in Ghana.
  • Dagcentrum de Eastwei, onderdeel van stichting Philadelphia. Bijdrage inrichting woondagbesteding en inrichting tuin.

 

Reacties zijn gesloten.