Aanvraag

Een aanvraag voor een geldelijke bijdrage moet goed en zorgvuldig worden ingediend én afgehandeld. Het is dus van belang dat het aanvraagformulier volledig wordt ingevuld en dat de aanvrager bekend is met zowel de voorwaarden die gesteld worden als de procedure die wordt gevolgd. Na het lezen van de informatie hierover kunt uzelf een eerste inschatting maken of een in te dienen aanvraag kans van slagen heeft.

Zijn er toch nog twijfels of leven er vragen? Via contact zijn we graag bereid u van advies te dienen.