Door wie

  • Instellingen zonder winstoogmerk die diensten verlenen op het brede terrein van de gezondheidszorg.
  • Projecten van privépersonen ¹) komen niet in aanmerking. Zo wordt ook niet in de kosten van dissertatieonderzoek bijgedragen.

Noot ¹) Organisatoren van een project/activiteit die geen zelfstandige rechtspersoon vormen, kunnen een aan het project/activiteit gelieerde rechtspersoon de aanvraag in laten dienen).