Door wie

  • Gesubsidieerde instellingen waarbij de overheidssteun aantoonbaar tekort schiet.
  • Projecten van privépersonen ¹) komen niet in aanmerking. Zo wordt ook niet in de kosten van dissertatieonderzoek bijgedragen.

Noot ¹) Organisatoren van een project/activiteit die geen zelfstandige rechtspersoon vormen, kunnen een aan het project/activiteit gelieerde rechtspersoon de aanvraag in laten dienen).