Waarvoor

  • Het project/de activiteit waarvoor een aanvraag wordt ingediend heeft betrekking op het bevorderen van de gezondheidszorg in de breedste zin van het woord. Het kan daarbij om directe zorg gaan, maar ook zorggerelateerde projecten kunnen in aanmerking komen.
  • De aanvraag betreft een eenmalig project/ activiteit (er worden dus geen exploitatiesubsidies verstrekt of bijdragen ten gunste van de normale bedrijfsvoering, tenzij het gaat om een startsubsidie of een tijdelijke incidentele overbruggingsbijdrage).
  • De aanvraag heeft betrekking hebben op een herkenbaar, eenmalig en in de tijd begrensd project/activiteit.
  • Het project/de activiteit kan niet uit reguliere middelen en budgetten voor gezondheidszorg worden gefinancierd.
  • Er zijn in principe meerdere partijen (bijvoorbeeld andere fondsen, sponsoren of de aanvrager zelf) die het project/de activiteit mee financieren (een bijdrage van de Stichting het Diakonessenhuis kan slechts bij uitzondering de volledige kosten van een project/activiteit dekken).