Stichting Het Diakonessenhuis

Wij zijn een fondsenstichting en een stichting heeft een bestuur. In ons geval bestaat die uit vijf personen. Bij de samenstelling van het bestuur kijken wij goed naar aanwezige kwaliteiten en affiniteit van kandidaten. Dat garandeert dat noodzakelijke disciplines vertegenwoordigd zijn en er voldoende kennis van en zicht op (ontwikkelingen in) de gezondheidszorg is.

Stichting Het Diakonessenhuis is statutair gevestigd in Leeuwarden. Dat blijft ook zo, want daar ligt het ontstaan van de stichting. De bestuursleden kennen echter een meer regionale spreiding, want het ‘werkgebied’ van Het Diakonessenhuis is groter dan de plaatselijke regio.

Het bestuur vergadert in ieder geval minimaal vier keer per jaar. Tijdens die vergaderingen worden alle tijdig ingediende subsidieverzoeken behandeld. Soms leidt dat tot een onmiddellijk besluit , soms ook is meer overleg of informatie nodig om tot een verantwoorde afweging te komen. De bedragen die worden toegekend variëren in hoogte. Uiteraard is toekenning mede afhankelijk van het beschikbare budget. De bestuursleden ontvangen geen beloning.

Stichting Het Diakonessenhuis heeft de zogenaamde ANBI-status. Dat betekent dat onze bijdragen vrij van belasting gegeven mogen worden. De subsidiebijdragen worden gefinancierd vanuit het rendement van het stichtingsvermogen.

 

Peter van Winsen – Voorzitter

Jan de Haan – Secretaris

Ids Mink – Penningmeester

 

Marijke Sybrandy – Lid

Jenny de Leeuw – Lid