Voorwaarden

  • Aanvragers staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en beschikken zo mogelijk over de ANBI-status.
  • Alleen volledig ingevulde aanvragen voorzien van de gevraagde relevante bijlagen worden in behandeling genomen.
  • De aanvrager moet bereid zijn na realisatie van het project een financiële verantwoording te verstrekken en niet aangewende gelden te retourneren.
  • De aanvraag moet ruim voor aanvang van het project/de activiteit (bij voorkeur digitaal) bij ons zijn ingediend.