Voorwaarden

  • Aanvragers staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel en beschikken zo mogelijk over de ANBI-status.
  • Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen.
  • Aanvragers moeten bereid zijn na realisatie van het project een financiële verantwoording te verstrekken en niet aangewende gelden te retourneren.
  • Aanvragen worden minimaal drie maanden voor de aanvang van het project/de activiteit (bij voorkeur digitaal) bij ons ingediend.