Ontstaansgeschiedenis

De Stichting Het Diakonessenhuis vindt haar oorsprong in het Protestantse ziekenhuis ‘het Diaconessenhuis’ in Leeuwarden. Dit ziekenhuis werd in 1879 gesticht door Mattheus Teffer en groeide in de loop van de decennia uit tot een begrip in de stedelijke gemeenschap. Door schenkingen en legaten bouwde het ziekenhuis een zeker vermogen op.

Het Diaconessenhuis is in 1982 na een langdurig fusietraject met de andere twee plaatselijke ziekenhuizen opgegaan in het Medisch Centrum Leeuwarden nu deel uitmakend van Zorgpartners Friesland.

De oude panden van het Algemeen ziekenhuis Triotel, het Rooms Katholieke Bonifatiushospitaal en het Protestantse Diaconessenhuis, zijn vrijwel allemaal verdwenen. Weinig herinnert nog aan dit stukje verleden van de gezondheidszorg in Leeuwarden. Maar tijdens de fusiebesprekingen heeft het toenmalig bestuur van het Diaconessenhuis de gelden die geschonken en gelegateerd waren aan specifiek het Diaconessenziekenhuis niet in de nieuw te ontstane constructie willen laten verdampen. Een los van het MCL staande stichting zou het gekoesterde vermogen moeten beheren en ten goede moeten laten komen aan bijzondere projecten in de gezondheidszorg. Met de overige partners werd daarover uiteindelijk overeenstemming bereikt. Zo werd op 18 november 1981 de Stichting het Diakonessenhuis notarieel opgericht.

De stichting kreeg het vermogen toegekend als werkkapitaal met als doel vanuit het rendement daarvan extra, niet vanuit algemene middelen te financieren, projecten en initiatieven in de gezondheidszorg financieel te ondersteunen. Zo hebben de legaten en schenkingen toch nog een bestemming gekregen die recht doet aan de bedoeling waarmee zij in het verleden zijn gedaan.