Procedure

  • Aanvragen die ten minste twee weken voor een vastgestelde vergaderdatum zijn ontvangen worden op die datum behandeld in de vergadering van het stichtingsbestuur.
  • Het bestuur toetst of de aanvraag binnen de criteria past en bepaalt de hoogte van de bijdrage.
  • Na de behandeling van de aanvraag ontvangt de aanvrager binnen een maand bericht over de uitkomst daarvan. Het is daarbij mogelijk dat het stichtingsbestuur aanvullende informatie vraagt of contact met de aanvragende organisatie wil alvorens een besluit te nemen.
  • Afhankelijk van de start van het project/de activiteit wordt een toegekend bedrag door de penningmeester van het bestuur op de aangegeven bankrekening van de aanvragende organisatie overgemaakt.
Pagina delen: