ANBI Status

Publicatieplicht

De belastingdienst stelt ons als algemeen nut beogende instelling verplicht de volgende gegevens openbaar te maken.