Financiering overbruggingsjaar MSVN- afdeling Friesland

Door het wegvallen van een deel van de vaste inkomsten dreigt ook de Multiple Sclerose Vereniging Nederland afdeling Friesland, in de problemen te komen.

Om in de toekomst de activiteiten voor de doelgroep  te kunnen blijven uitvoeren wordt een nieuw sponsorplan opgezet en wordt een ’Stichting Vrienden van MSVN regio Friesland’ in het leven geroepen. Voor de activiteiten in het overbruggingsjaar 2016 en de uitvoering van de nieuwe plannen zijn echter nog onvoldoende middelen aanwezig. De door de afdeling Friesland gevraagde bijdrage wordt toegekend.

Pagina delen: