Inrichting pleegzorgboerderij

De Stichting Buitengewoon in Veenklooster ondersteunt het beiden van zorg en opvang aan 8 tot 10 kwetsbare kinderen en jongeren (0-21 jaar) die om bepaalde redenen voor kortere maar ook langere tijd in Pleegzorgboerderij Veenklooster verblijven.

De noodzakelijke  inrichting/verbouwing van de boerderij kan niet worden gedekt uit persoonsgeboden budgetten of pleegzorgvergoedingen. Voor de verbouwing wordt daarom een beroep gedaan op fondsen. Stichting het Diakonessenhuis neemt de financiering van de inrichting van de keuken voor haar rekening.

Pagina delen: