Jubileum geschenk

Renovatie van het beeld Ichtus van Jentsje Popma en (her)plaatsing in de binnentuin van het MCL is mee mogelijk gemaakt door een jubileumgift van de Stichting het Diakonessenhuis te Leeuwarden, die in 2021 haar veertigjarig bestaan vierde. Dat juist deze schenking werd gedaan kent als achtergrond dat de stichting haar wortels heeft in het voormalig Prot. Chr. Diakonessenhuis te Leeuwarden, ten behoeve waarvan de kunstenaar het gevelkunstwerk decennia geleden heeft vervaardigd. De huidige Stichting heeft daarom bij de oprichting in 1981 ook bewust in haar logo het Ichtusbeeld opgenomen.

Meer over achtergrond, doelstelling en werkwijze van Stichting het Diakonessenhuis treft u aan op deze website. Informatie over (het werk van) Jentsje Popma kunt u vinden op de website van Stifting Nijkleaster (Kunst (nijkleaster.frl); aan deze stichting heeft de kunstenaar het overgrote deel van zijn werken geschonken .

Pagina delen: