Jubileumreisje cliënten woonvorm Florastate

Florastate (onderdeel van Stichting Noorderbreedte) is een woonvorm voor met name jonge mensen met een behoefte tot somatische verpleeghuiszorg.

Florastate (onderdeel van Stichting Noorderbreedte) is een woonvorm voor met name jonge mensen met een behoefte tot somatische verpleeghuiszorg. De bewoners zijn zo in staat om zelfstandig te kunnen wonen, in een enkel geval mét hun partner. Bewoners huren zelf hun appartement, financiering van de zorg gaat via een indicatiestelling. Binnen deze financierin g wordt geen rekening gehouden met extra uitgaven. De cliëntenraad van Florastate vraagt daarom een bijdrage in de kosten van een boottocht voor bewoners in verband met het 20-jarig bestaan van de woonvorm.  Het verzoek wordt ingewilligd en daarnaast zorgt Stichting het Diakonessenhuis ook nog voor gebak bij de opening van de jubileumviering.

Pagina delen: