Scholingsproject vrijwilligers vakantieweken ouderen

Het Vakantiebureau.nl, onderdeel van de Stichting PDSV, biedt in samenwerking met en steun van de Protestantse Kerk in Nederland vakantiemogelijkheden aan voor mensen voor wie het door ziekte, beperking of leeftijd niet vanzelfsprekend is om op vakantie te gaan.

De vakanties worden mede mogelijk gemaakt door de jaarlijkse inzet van bijna 1.500 vrijwillige medewerkers. Zij werken mee op basis van kost en inwoning en een eventuele reiskostenvergoeding. Voorafgaande aan de vakantieweken, krijgen zij afhankelijk van hun inzet en werkzaamheden, verschillende trainingen aangeboden. Het Vakantiebureau.nl  wil in de periode 2018-2020 jaarlijks 300 vrijwilligers voor vakanties voor mensen met een bijzondere zorgbehoefte scholen. Omdat zowel een flink aantal deelnemers aan de vakantieweken, maar ook vrijwilligers uit de regio Fryslân afkomstig zijn wordt op de vraag om een bijdrage in de kosten van die scholing positief besloten.

Pagina delen: