Vangnet Basiszorg Friesland

Stichting Urgente Noden (kortweg SUN) is een provinciaal werkend noodhulpfonds met een eigen plek in de sociale infrastructuur in Fryslân. SUN werkt voor gemeenten die bijdragen in de organisatiekosten van SUN.

Het giftenbudget wordt volledig gebruikt voor aanvragen van hulpverleners voor situaties van urgente nood waar niet, -of niet tijdig- een beroep kan worden gedaan op (wettelijke) voorzieningen. Mede als gevolg van wegvallende overheidsvoorzieningen vat SUN het plan op om een deelfonds Vangnet Basiszorg Friesland op te richten. Om realisatie van het fonds mogelijk te maken en die in het eerste jaar te kunnen laten functioneren wordt een eenmalige bijdrage toegezegd onder voorwaarde dat die geheel ten bate van hulpvragen op het gebied van ziekte en zorg zal komen.

Pagina delen: