Veilige gezinshuisvesting Blijf Leeuwarden

Fier (hoofdvestiging in Leeuwarden) is het landelijk expertise- en
behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidssituaties.

Fier (hoofdvestiging in Leeuwarden) is het landelijk expertise- en behandelcentrum op het terrein van geweld in afhankelijkheidssituaties. Zij wil dat iedereen die te maken heeft (gehad) met geweld in een afhankelijkheidssituatie direct hulp kan krijgen: slachtoffers, getuigen (meestal kinderen) en plegers van geweld. Vanuit een holistische visie wil Fier dat de cliënten naast het feit dat ze hulpverlening en behandeling krijgen ‘gewoon’ naar school gaan, sporten, werken of vrijwilligerswerk doen. Op de aanvraag die Fier in het kader van het project Veilige Gezinshuisvesting Blijf Leeuwarden indient voor een bijdrage in de kosten voor de inrichting van gezinsunits en (kinder)therapieruimtes voor de Blijf van mijn Lijf voorziening in Leeuwarden, wordt positief beslist.

Pagina delen: