Home

U bent op de website van Stichting het Diakonessenhuis te Leeuwarden. Wij zijn een stichting die diverse projecten op het terrein van de gezondheidszorg mee helpt financieel mogelijk te maken. Hoe onze stichting is ontstaan, wie we zijn en wat we feitelijk doen en wat we eventueel voor uw organisatie kunnen betekenen leest u op de volgende pagina’s.

De Stichting heeft ten doel het verlenen van financiële en eventueel andere bijstand aan instellingen, organisaties (in welke rechtsvorm dan ook) die zich ten doel stellen:

  • het in het algemeen belang dienen en bevorderen van de gezondheidszorg in de ruimste zin;
  • het verplegen en verzorgen en doen behandelen van personen die medische, verpleegkundige en verloskundige, dan wel verzorgende bijstand behoeven een en ander in de ruimste zin;
  • het creëren van mogelijkheden tot opleiding van verpleegkundig personeel, alsmede het medewerken aan de opleiding van andere beroepsbeoefenaren in de gezondheidszorg; en voorts:
  • al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin van het woord.

 

Reacties zijn gesloten.